Yıldız Sarayı Hakkında Bilgiler

İstanbul‘da yer alan Yıldız Sarayı Osmanlı padişahlarından 3.Selim tarafından Raimondo d’Aronco, Sarkis ve Agop Balyan isimli mimarlara yaptırılmış bir Osmanlı sarayıdır. Osmanlı döneminin son dönemlerine ait mimari eserlerin en görkemlisidir. Padişahın bu sarayı yaptırma amacı annesi Mihrişah Sultan’ın burada kalmasını istemesidir.

3. Selimin annesi için yaptırdığı saray zaman içinde bahçeye farklı padişahlar ve aileleri tarafından yapılan ek binalarla büyütülmüştür. Günümüze kadar başarıyla gelen ve restorasyon geçiren saray İstanbul’da en çok ziyaret edilen eserlerden birisidir.

Ada Köşkü, Yıldız Sarayı
Ada Köşkü, Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayının Önemi

Saray Osmanlı devleti tarafından yaptırılmış olan son saray olması nedeniyle önem taşımaktadır. Aynı zamanda saray Osmanlı’nın baba ocağı olarak anılmaktadır. Ayrıca sarayın önemli olmasının bir sebebi de Sultan 2. Abdülhamit zamanında tam 33 sene boyunca devletini merkez sarayı olarak kullanılmasıdır.

Yıldız Sarayının Özellikleri

Osmanlı’nın son sarayı olarak son derece öneme sahip olan saray öncesinde av bahçesi olarak kullanılan alana inşa edilmiştir. Saray klasik Osmanlı sarayları gibi tek bir yapıdan oluşmamaktadır. Koruluk içinde yer alan saray arazisinde harem daireleri, marangoz atölyesi, sultan köşkü, kasır, diğer köşkler, saraylar, kışlalar, karakol ve parklar gibi birçok alan bulunmaktadır. Ayrıca sarayın etrafı kalın duvarlarla çevrilidir.

Yıldız Sarayı’nın Bölümleri

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde tepede yer alan saray yaptırıldığı dönem sonrasında farklı kişiler tarafından yapılan eklemelerle son halini almıştır. Bu sebeple de saray arazisinin içerisinde farklı özelliklerde çok sayıda bina ve yapıya rastlanmaktadır. Bu yapılar günümüzde Yıldız Sarayı’nın bölümlerini oluşturmuştur.

Yıldız Sarayı’nın bölümleri şunlardır;
•Büyük mabeyn köşkü
•Çit kasrı
•Güvercinlik binası
•Yaveran köşkleri
•Hünkar dairesi
•Tiyatro ve Opera evi
•Şale köşkü
•Harem daireleri
•Marangozhane
•Saray kütüphanesi
•Yıldız Hamidiye Camii
•Seyir köşkü
•Küçük mabeyn köşkü
•Porselen üretim evi
•Saray müzesi
•Şehir müzesi

Yeşillikler içindeki koruda yer alan Yıldız Sarayı’nın bölümleri Osmanlı’nın son dönemine tanıklık etmek isteyenlerin görmeleri gereken yerler arasındadır.

Büyük Mabeyn Köşkü

Yıldız Sarayı, Büyük Mabeyn Köşkü
Yıldız Sarayı, Büyük Mabeyn Köşkü

Büyük Mabeyn köşkü Yıldız Sarayı’nın en görkemli binası olma özelliğine sahiptir. Köşk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Köşk Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırılmıştır ve eşsiz bir mimariye sahiptir. Köşkün içinde yer alan kristal merdivenler, kristal avizeler, havuz, çinili sobalar ve pencereleri dikkat çekmektedir.

Sultan 2. Abdülhamit devleti Yıldız Sarayından idare etmeye başlayınca sarayın en önemli binası olmuştur. Padişah birçok toplantıyı bu köşkte yapmıştır. Aynı zamanda bu köşkün arka tarafında Sultan 2. Abdülhamit seyir köşkü yaptırmıştır.

Bu seyir köşkünü sultan Alman imparatorunun Cuma selamlama törenini izlemesi için yaptırmıştır ve büyük mabeyn köşküne ekletmiştir. Ayrıca bu köşk Cumhuriyet ilan edildikten sonrada çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

Yaveran Köşkü

Yıldız Sarayı, Yaveren Köşkü
Yıldız Sarayı, Yaveren Köşkü

Yaveran köşkü de saraya ait Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan binalar arasında yer almaktadır. Bu köşk yaverlerin ve subayların çalışma yerleri olması amacıyla yaptırılmıştır. Yan yana odalardan oluşan bu yapıda birçok çalışan görev yapmıştır.

Şale Köşkü

Şale Köşkü, Yıldız Sarayı
Şale Köşkü, Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı’nın en önemli mimari yapılarından birisi de Şale Köşkü’dür. Dağ evi olarak da anılan bu köşk 3 binadan oluşmaktadır. Binalar farklı zamanlarda yapılmış ve birleştirilmiştir. Köşk Alman imparatoru 2. Wilhelm’in konaklaması için kullanılmıştır. Şale köşkü Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi başarabilen en iyi durumdaki yapılardan birisidir.

Bu köşkün mimarları arasında Sarkis Balyan ve Raimonda D’Aronco yer almaktadır. Bu köşkün en önemli alanları Merasim Köşkü ve Sedefli Salon’dur. Misafirlerin ağırlandığı Merasim Köşkü zemininde boydan boya el dokuması Hereke halısı yer almaktadır.

Bunun dışında köşkün Sedefli Salon olarak anılan yemek odasında ise Sultan II. Abdülhamit marangozhanede yapmış olduğu mobilyalar bulunmaktadır. Köşk kendine has bu özellikleriyle dikkat çekmekte ve ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Küçük Mabeyn Köşkü

Küçük Mabeyn Köşkü, Yıldız Sarayı
Küçük Mabeyn Köşkü, Yıldız Sarayı

Küçük Mabeyn Köşkü Sultan II. Abdülhamit tarafından kendisine özel dinlenme yeri olması amacıyla yaptırılmıştır. Padişah burada kullanılacak mobilyaları kendisi seçmiştir ve köşkü dinlenme yer olarak kullanmıştır. Kendisinden sonra Sultan Vahdettin’de bu köşkü kullanmıştır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkmadan önce Sultan Vahdettin’le bu köşkte görüşmüştür.

Çit Kasrı

Çit Kasrı, Yıldız Sarayı
Çit Kasrı, Yıldız Sarayı

Çit Kasrı ise Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı binalar arasında yer almaktadır. Padişah bu kasır da çeşitli toplantılar yapmıştır. Aynı zamanda kasır da farklı dönemlere ait savaşlarda idare edilmiştir. Sultan 2. Abdülhamit han önceleri Dolmabahçe Sarayı’ndan yönetilen devletin üst kademesini denizden gelebilecek saldırılardan korumak amacıyla Yıldız Sarayı’ndan yönetmeye başlamıştır.

Sarayı kullanan ilk padişah olma özelliğine de sahip olan 2. Abdülhamit kendisi saraya taşındıktan sonra sarayın etrafını kalın duvarlarla çevirtmiştir. Daha sonrada saraya bazı eklemeler yaptırarak sarayın bugünkü durumuna gelmesini sağlamıştır.

Yıldız Sarayı Tiyatrosu Ve Opera Evi

Yıldız Sarayı Tiyatrosu Ve Opera Evi
Yıldız Sarayı Tiyatrosu Ve Opera Evi

Yıldız Sarayı’na ait tiyatro ve opera evi Sultan II. Abdülhamit tarafından Sarkis Balyan’a yaptırılan alanlardan birisidir ve tiyatro Alman imparatorunun ziyareti için 1889 yılında yaptırılmıştır. Sonrasında da pek çok gösteriye ev sahipliği yapan tiyatro aynı zamanda günümüze kadar gelmeyi başaran saraya ait tek tiyatro olma özelliğini taşımaktadır.

Padişah kendi için yapılan özel locadan sergilenen oyunları ve gösterileri izlemiştir. Ayrıca yapılan gösterilerde birçok yabancı sanatçıya da Osmanlı nişanı takdim edilmiştir.

Yıldız Sarayı Kütüphanesi

Saraya ait en önemli yapılardan birisi de saray kütüphanesidir. Yine Sultan II. Abdülhamit’in gayretleriyle oluşturulan bir alandır. Padişahın şahsi olarak okumayı tercih ettiği çok sayıda kitabın yer aldığı koleksiyonla oluşturulmuş bir kütüphanedir.

Aynı zamanda yine Sultan II. Abdülhamit’in kendi çektiği fotoğraflar kütüphane de sergilenmiştir. Kütüphane ve fotoğraflar Cumhuriyet’in ilanına kadar sarayda kalmış sonrasında tüm eserler İstanbul Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.

Yıldız Sarayı Müzesi ve Eserleri

Yıldız Sarayı’nda bulunan eserlerin ziyaret edilmesi amacıyla oluşturulan saray müzesi ziyaretçilerin en çok gezdiği yerler arasında bulunuyor. Müzede çeşitli eserler sergileniyor.

Bu eserlerden bazıları şunlardır;
•Sultan II. Abdülhamit’in elbisesi
•Valide sultan koltuğu
•Sultan II. Abdülhamit’e özel yaptırılan araba
•Sultan II. Abdülhamit’in marangoz aletleri
•Sultan II. Abdülhamit’in at binme eyeri

Bu eserler dışında müze alanında daha çok eser yer almaktadır. Müze tarihe meraklı olan ziyaretçilerini beklemektedir.

Yıldız Sarayı Ahırlar

Yıldız Sarayı, Ferhan’ın ahırı
Sultan Abdulhamid’in çok sevdiği Ferhan isimli atının ahırı

Sultan II. Abdülhamid’in hayvan sevgisinin mimariye yansımış hâli. Yıldız Sarayı yerleşkesi içinde yer alan has ahırlar, Sultan’ın çok sevdiği atı Ferhan’ın adını taşıyor. Ferhan binaları, 19. yüzyılın önemli mimarlarından D’Aranco’ya ait olmasıyla da ayrıcalıklı.

Yıldız Sarayı ve Abdülhamid

Yıldız Sarayı Ve Abdülhamid
Yıldız Sarayı Ve Abdülhamid

Yıldız Sarayı’nın önem kazanması Sultan 2. Abdülhamit han önceleri Dolmabahçe Sarayı’ndan yönetilen devletin üst kademesini denizden gelebilecek saldırılardan korumak amacıyla Yıldız Sarayı’ndan yönetmeye başlamıştır.

Sarayı kullanan ilk padişah olma özelliğine de sahip olan 2. Abdülhamit kendisi saraya taşındıktan sonra sarayın etrafını kalın duvarlarla çevirtmiştir. Daha sonrada saraya bazı eklemeler yaptırarak sarayın bugünkü durumuna gelmesini sağlamıştır. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra devlet idaresi yeniden Dolmabahçe Sarayı’na taşınmış olsa da saray çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

Hatta Cumhuriyet’in ilanından sonra da çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Sonrasında Harp Akademileri tarafından kullanılan saray son olarak da Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığı’na devredilmesinden sonra da sarayın bazı bölümleri 1994 yılından sonra ziyarete açılmıştır.

 Giriş Ücretleri & Ziyaret Saatleri

Giriş Ücreti
20 TL Ziyaret Saatleri
09:00 – 17:00 Kapalı Günler
Pazartesi

Giriş Tarifesi

Giriş Ücreti

Tam Bilet 20 TL
Öğrenci / İndirimli 10 TL

Yıldız Sarayı 2020 yılı Giriş Ücreti

Yıldız Sarayı’na girişler ücretlidir. Ücret tarifesi yetişkinler için 20 TL olup indirim sahiplerine 10 TL‘dir.

Yıldız Sarayı Ziyaret Günleri ve Saatleri

Yıldız Sarayı haftanın altı günü ziyarete açık olup sadece pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Gün içerisinde sabah 09:00 gibi kapılarını açıp akşam 17:00 gibi kapatıyor. Bilet almak için gişeler 16:00 gibi kapatılıyor ve içeriye son 1 saat kala kimse alınmıyor.

Ziyarete Kapalı

Yıldız Sarayı bir kaç yıldır ummalı bir şekilde restorasyon görmektedir. Resmi web sitesinde ziyarete açık görünse de şuan ziyarete kapalıdır.

Hangi tarihte açılacağına dair henüz kesin bir bilgi yok. Yıldız Sarayı restorasyonu bitirip kapılarını ziyarete açtığında buradan duyurulacaktır.

 Nasıl Gidilir? Konum Bilgileri

Harita sokaklarında dolaşmak için ikonu sürükleyin Harita üzerindeki insan simgesini sürükleyip bırakarak haritada sokaklarda dolaşabilirsiniz!
(Bazı konumlar Google Maps tarafından henüz sokak görünümüne açılmamış olabilir.)

Yıldız Sarayı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Saray İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Sarayı ziyaret etmek isteyenler Beşiktaş’a giden otobüsleri kullanarak saraya ulaşabilmektedirler. Bu kişiler otobüsten üniversite durağında inerek yapacakları kısa yürüyüşün ardından saraya ulaşabilmektedirler. Ayrıca Marmaray ve metroyu kullanarak da gitmek mümkün olmaktadır.

Kendi özel aracınız ile gelmek isterseniz aşağıda verdiğim adres ve konum bilgileri ile Yıldız Sarayı’na ulaşabilirsiniz.
•Adres: Yıldız Mahallesi, Serencebey Yokuşu, Barbaros Blv. / Beşiktaş / İstanbul
•Konum bilgileri için tıklayın.

# Eğer yolunuz İstanbul’a düşerse daha önceden sizler için hazırladığımız İstanbul’da gezilecek yerler listemize gözatabilirsiniz.

# Civarda Gezilecek Yerler
•Yıldız Parkı
•Çırağın Sarayı
•Deniz Müzesi
•Dolmabahçe Sarayı
•İtfaiye Müzesi